Dokumentation

Flybyggegruppen har valgt at være meget åben, og da gruppen tæller så mange mennesker, er der tilstrækkelig overskud af ressourcer til at gruppen kan føre en meget åben og udadvendt linie. Således har måneds- og fagbladet "Flyv" valgt at følge gruppens byggeri i en række artikler. Indtil nu har der været 4 artikler i Flyv. Ligeledes holder gruppen gerne foredrag om alle aspekter omkring processen "At bygge fly".

   Et lille udsnit af den første artikel i "Flyv"

Den interne dokumentation der redegør for byggeriet, er formaliseret af myndighederne. Flybyggegruppen har valgt at føre journal over alle byggeaktiviteter, og har til dette formål udviklet et databasesystem, der både indeholder journaler over byggeaktiviteter, over de prøver der tages af vore epoxy blandinger, over vore reservedele og over vores timeforbrug. Systemet kan også lave forskellige rapporter. Myndighedsdokumentation føres desuden på de af myndighederne godkendte formularer.

 

 Flybyggegruppen har lavet et system til journalisering af byggeaktiviteter.
 

 Skærmside fra vort dagbogssystem