OY-RAF flyttes endeligt fra Hadsten den 31. marts 2007

Den 31. marts 2007 blev OY-RAF, motor m.m. transporteret fra Hadsten og til Skanderborg, hvor John Kirkegaard har været så venlig at stille sin garage til rådighed for byggeriet.

Christen havde - som sædvanligt vist sine gode evner - og havde på en eftermiddag bygget et udhæng til en stor trailer, hvorpå flyet netop kunne være.

Når vi måtte flytte fra Hadsten, skyldes det stormen fra 2005, hvor bygningerne tog uoprettelig skade, og David har længe ventet på at bygningerne kunne blive revet6 ned. Det er muligt nu.

Resten af byggeprocessen kommer til at foregå i Skanderborg.

Billederne nedenfor viser da flyet blev flyttet. De sidste 2 billeder viser flyet på sin endelige placering.

Klik her for at se videoklip fra flytning ( AVI - 13 Mb) eller download videoklip som zip-fil ved at klikke her