Arbejde på fuselagen

Arbejdet på fuselagen pågår løbende over en lang periode. I april måned 2001 er cockpitmodulet færdig indstøbt. Haleplanet er færdigforberedt. Hovedhjul og hovedhjulsmekanismen er færdig, så hovedhjulene kan monteres. Styregrejer er monteret.

Baggagerumshylde er under montering, der er ved at blive monteret kabelholdere til ledningsføringen, og

Der mangler montering af kabler til sideroret.

 

 På billedet baggagerums hylden
 

 John Kirkegaard - "Nye John" er igang med tilpasning af baggagerumshylden

I løbet af månederne maj og juni i 2001 har gruppen brugt tid på overfladebehandling af vingerne og på færdiggørelse af fuselagen. Endvidere er der brugt tid på modifikationer der skal gennemføres. Der er lavet forstærkninger på de dele der styrer trimklapperne. Næsehjulsbenet er blevet forstærket hvor næsehjulet skal fastgøres.

I juli måned 2001 skal vi have vores motor på værksted, da den skal modificeres endnu inden den er monteret. Fabrikken har udsendt en service bulletin, der indebærer, at der skal monteres kraftigere ventilfjedre. Endvidere skal motorophæng og krumtaphus inspiceres for revnedannelser.

Grundlovsdag arbejdede en del af gruppen med spartling af overfladen på en af vingerne. På billedet ses Bjarne og Christen igang med at udspartle vingen. Gruppen anvender et amerikansk produkt "Polyfiber" som fyldstof. Dette materiale der er en to-komponent spartelmasse som vi selv sammenblander er meget let, og er nem at forarbejde.

 

 

På billedet ses Bjarne og Christen igang med at udspartle vingen.

Ind imellem andet arbejde sliber gruppen også på overfladerne.

 

Kontrollantbesøg

Gruppen er meget tæt på at fuselageunderdel og fuselageoverdel skal samles. De 2 halvdele skal limes sammen. Derfor var der enighed om, at gruppen forinden skulle have besøg af vor kontrollant således at de dele der lukkes inde kunne blive kontrolleret. Den 21. juni 2001 havde gruppen så kontrollantbesøg.

Vor kontrollant er bl.a selv kommerciel pilot og har egenhændigt udført det meget store arbejde at bygge sin egen helikopter. Denne kom han flyvende i denne dag.

 

Her ses vor kontrollants selvbyggede helikopter efter ankomsten til Hadsten.

Der er tale om et særdeles flot udført byggearbejde.

Sammen med kontrollanten gennemgik gruppen det arbejde der var blevet udført siden sidste besøg. Det drejede sig om hovedhjul, cockpitmodul, haleplan, styregrejer, kabler, dørlåse mekanismer, m.m. Der blev desuden plads til en række gode råd. Besøget forløb fint og gruppens arbejde blev godkendt af kontrollanten.

 

Kontrollanten inspicerer detaljer ved dørlåse mekanismen.
 

En tilfreds kontrollant sætter sit godkendelses stempel i gruppens juornalblade.
 

Det er sidst på aftenen den 21. juni 2001, og her ses vor kontrollant da han letter i sin hjemmebyggede helikopter.

 

Fuselagen er samles.

De sidste forberedelser inden samling af fuselagen gennemføres i august 2001. Der er tale om mindre justeringer og tilpasninger således at fuselageoverdel og underdel samt diverse afstivninger og støtter passer korrekt sammen når overdel anbringes på fuselage underdelen. På billederne ses, hvorledes afstivninger tilpasses.

 

Der påmonteres støtteklodser til at fastholde målene på fuselagen inden samling af over- og underdel.
 

Forskellige tilpasnings skabeloner fastlimes.
 

Tilpasnings skabelon i nærbillede.

Inden samling af fuselageover- og underdel, skal det hele bringes i fuldstændig vandret stilling. Dette gøres ved hjælp af en teodolit, som også briges til vejopmåling etc. Jiggen som fuselage underdelen hviler på justeres derefter ind. Fuselageunderdelen er forunden fixeret til jiggen.

Til sidst bores en lang række huller i det område hvor overdel og underdel overlapper hinanden, og de 2 dele nittes sammen med popnitter mens limen (Redux 420) hærder. Efter hærdning bores nitterne ud igen, og de efterladte huller fyldes op med flox.

 

 Karsten og David ses i færd med at indjustere teodolitten, der anvendes til at sikre at fuselagen står fuldstændig vandret.
 

Et kig ind i fuselagen efter at de to halvdele er sammenlimet.

I venstre side af billedet ses kabelføringen til bagkroppen.