Fra Monowheel til tri-gear

I foråret 2000 besluttede gruppen at konvertere flyet fra at være et "monowheel" halehjulsfly med "outrigger legs" til at være et næsehjulsfly med 2 hovedhjul.

Denne disposition blev truffet, da vedholdende forlydender pegede på, at den oprindelige halehjulskonstruktion var meget sidevindsfølsom under landing og start, og at den krævede stor erfaring i landing og start med halehjulsfly for at kunne gøre dette med succes.

Forinden havde gruppen hørt om adskillige uheld i forbindelse med landinger i sidevind.

Fabrikken havde mens gruppen byggede ændret halehjulskonstruktionen for at gøre flyet mindre sidevindsfølsom under landing, men der forekom stadig uheld under landing i sidevind.

Da gruppen er sammensat af byggere der har meget forskellig erfaring som pilot, og da kun 2 af gruppen har erfaring med halehjulsfly besluttede gruppen at hjemkøbe og montere den ændrede halehjulskonstruktion.

På billederne herunder ses det oprindelige og det modificerede halehjul.

 

 Her ses det oprindelige halehjul til Europa monowheel classic udgaven. Med dette halehjul var flyet vanskeligt at manøvrere under landing i sidevind, hvilket har givet anlednbing til en del havarier.

 

 Det modificerede halehjul ses her. Hjulet sidder på en fjedrende arm, og hjulet sidder meget længere bagude end det oprindelige halehjul. Selve hjulet er meget mindre end det oprindelige.

I efteråret 1999 fik gruppen den nye halehjulskonstruktion hjem.

Der forekom dog stadig havarier under landing med den nye halehjulskonstruktion, og inden arbejdet med at montere det nye halehjul gik igang, havde gruppen besluttet sig for at konvertere flyet fra et halehjulsfly til et næsehjulsfly - en Tri-gear konfiguration. På billederne nedenunder ses de to konfigurationer.

 

 Billedet viser "Monowheel" udgaven. Under vingen ses en af de lange "Outrigger legs. Halehjulet kan anes bag vingen.
 

 Europaen vist i "Tri-gear" - næsehjulsudgave som et "traditionelt" fly.

Med konverteringen håber gruppen at have fjernet den væsentligste årsag til mange landingshaverier, idet næsehjulsudgaven er væsentlig mere godmodig under landing. Konverteringen indebærer også, at der indføres elektrisk udfældning af flaps.

Gruppen forventer, at konverteringen indebærer ca. 200 - 300 timers ekstra arbejde.