Overfladebehandling af de bærende flader.

På de nedenstående billeder ses de bærende flader efter overfladebehandling..

Denne overfladebehandling er foregået i en garage i Skanderborg, da vi så har kunnet arbejde sideløbende på kroppen og på de bærende flader.

     
   

Tiden er nu efteråret 2013.

Vi er nu nået til at overfladebehandlingen skal afsluttes med maling.

For kroppens vedkommende m.m. foregår det i vort intermistiske telt i Hvilstedhallen. Christen er primus motor i dette arbejde. Resultatet kan ses på nedenstående billeder:

   Her ses kroppen afdækket og klar til maling.
   Her er et billede af kroppen taget kort tid efter malingen er afsluttet.
   Efter afhærdning trækkes flyet ud af teltet.
   Dette viser den øverste cowling der netop er malet.
   Her ses det intermistiske udsugningsanlæg der er etableret ved teltet.
   Udsugningssystemet som det er ført igennem teltet.
   På billedet ses Christens flotte malerarbejde.
   Og på dette billede ses så den øverste del af cowlingen helt nymalet - flot resultat.