Vingerne tilpasses kroppen.

I begyndelsen af år 2003 blev det tid til, at vores vinger skulle tilpasses fuselagen. Der er en ganske omstændelig affære, at få fastgjort vingerne til fuselagen, så de er befæstiget ved hjælp af hovedbjælken og samtidig er fastgjort forrest og bagerst på vingen således at den horisontale position er fikseret.

Det gøres ved, at der på vingerne i roden der vender ind mod fuselagen, med præcisions boring befæstiges to kraftige stål tappe. Den ene forrest på vingen, og den anden bagest på vingen. Disse tappe skal gå ind i en modsvarende sokkel, der skal fastgøres på fuselagen, således at vingen er fikseret når den er monteret på fuselagen.

Det har taget det meste af foråret 2003 at gennemføre denne operation. De efterfølgende billeder viser hvorledes vi greb tingene ad fra begyndelsen af året.

 

 

Lige fra starten af året skulle der også være tid til at nyde naturen. Der skulle også fyres godt i værkstedet

 

Dette billede fra januar 2003 viser hvor godt frosten havde fat.
 

Der skulle bores huller til montering af kraftige ståltappe.

 

For at gøre det nøjagtigt måtte Christen som sædvanlig konstruere et stykke special værktøj som ses på billedet.
 

Christen er i gang med at bore hul i vingen til ståltappen. Boret er styret af Christens specialværktøj.

 

Vingerne skulle nu udmåles og derefter monteres op ad kroppen. For at gøre dette måtte vi stille kropppen af flyet på tværs i værkstedet og afmontere motoren, da der eller ikke var plads. Vi var også nødsaget til at skære hul i væggen for at få plads til halesektionen.

 

 

Her ses vingerne sat op mod hinanden uden fuselagen for kontrol måling forinden montering påbegyndes.
 

David er igang med at udskære hul i væggen til halepartiet.
 

Her ses flyet på tværs af værkstedet.
 

 Her ses flyet med vingerne påsat.

 

Modparten til vingetappene skal nu monteres og fastgøres til fuselagen. Det er en proces der kræver stor nøjagtighed og omhyggelighed. Er monteringen ikke korrekt, kan vingen ikke monteres.

 

Her ses det modstykke der skal monteres på fuselagen fastgjort til den bagerste vingetap.
 

Der måles omhyggeligt ud! Hældningen skal være korrekt

 

Her er vi klar til at samle.

 

Det at færdiggøre samlingen mellem vinge og fuselage, har taget det meste af foråret. I mellemtiden har det været vanskeligt, at have andre aktiviteter igang, på grund af den manglende plads i værkstedet. Vi håber at være klar til en ny omgang umiddelbart efter sommerferien. Så skal motoren monteres igen, og vi kan komme videre med tilpasning af cowlingen.

 

Efteråret 2003

Vi nåede ikke inden sommerferien at blive helt færdige med alle tilpasninger mellem vinge og fuselage. Bl.a. manglede vi at påmontere flaps med et tilpasningsstykke ind mod fuselagen. Desuden manglede vi at få påmonteret ving root fairings, der danner afslutning mellem vingen og fuselagen. Disse ting er nu nær deres afslutning, desuden er flapsmotoren og flapsdrivmekanismen nu monteret, og vi håber nu, at vi indenfor ca. 2 måneder kan få afsluttet de resterende aktiviteter på vingerne, således at vi kan få vendt kroppen og igen påmonteret motoren og derved fortsætte arbejdet med færdiggørelse af motor cowlingen.

Billederne viser forskellige faser i arbejdet.

 

 

På billedet ses den højre vinge, hvor påmonteringen af wing root fairings er under hærdning.
 

Her ses wing root fairings fra undersiden af vingen.
 

På billedet ses krop og venstre vinge samlet.
 

Rodsiden af flaps skal påmonteres et skinstykke der danner en tilpasning ind mod kroppen, der følger kroppens yderside. Christen er her igang med epoxy arbejdet.
 

Christen og Bjarne arbejder på flapstilpasningen.
 

Sidste hånd lægges på epoxy arbejdet med flapstilpasningen.

 

Flaps actuatoren ses her monteret i kroppen. Styremekanismen til flapsene er demonteret.

 

De forskellige aktiviteter med tilpasning af vingerne til kroppen er nu (oktober 2003) under afslutning.