Cockpitmodulet befæstes i fuselagen

Tiden er nu kommet til at cockpitmodulet skal anbringes i fuselagen.

Forinden skal vi gøre os klart, at vi har besluttet en række ændringer (forbedringer) til konstruktionen. Disse forbedringer er:

Ovenstående udgør de væsentligste ændringer der skal udføres i forbindelse med monteringen af cockpitmodulet.

I begyndelsen af det nye årtusinde blev vort cockpitmodul godkendt af kontrollanten, og vi er nu klar til at montere det i den underste fuselage.

Først skal dog fuselagen og modulet klargøres til denne operation. Alle berøringsflader slibes, og på alle berøringsflader påføres Redux 420, som er et fabelagtigt klæbemiddel. På billederne herunder er vist hvorledes.

 

Her ses cockpitmodulet indsmurt i Redux 420. Det er de blå/grønne områder
 

Fuselagen indsmøres ligeledes i Redux
 

Cockpitmodulet anbringes på sin plads i den underste fuselage

Cockpitmodulet fastlimes således til fuselagen. For at sikre en stabil konstruktion bores ca. 100 - 150 huller i konstruktionen og i disse huller anbringes pop-nitter. Disse sikrer, at konstruktionen er 100% fastlåst mens limen gennemhærder. Senere bores disse popnitter igen ud, og hullerne forsegles med epoxy m/flox.

Midterkonsollen

Tiden er nu kommet til at skifte midterkonsollen. Modulet er anbragt med den ældre midterkonsol, og efter at modulet er fastgjort til fuselagen ser det ud som på nedenstående billede:

 

Den gamle midterkonsol fotograferet umiddelbart efter at cockpitmodulet er fastgjort i fuselagen

Den gamle og den nye midterkonsol er på næste billede anbragt sammen, så forskellen kan ses

 

Den nye midterkonsol er den øverste. Det ses, at forskellige udskæringer og anden formgivning giver bedre plads til benene

Midterkonsollen udskæres nu, og derklargøres til montering af den nye midterkonsol. Når udskiftningen foretages på denne måde sikres, at såvel fuselage som cockpitmodul vil beholde den oprindelige form. Nedenstående billeder viser udskiftning af midterkonsollen.

 

På billedet ses den gamle midterkonsol forinden gruppen skærer det ud fra modulet
 

På dette billede er midterkonsollen udskøret fra cockpitmodulet
 

Den nye midterkonsol prøvemonteres i modulet.
 

Her ses en anden modifikation udført. Hattehylden er bortskøret. Den skal flyttes bagud for at give bedre plads i bagagerummet. Ledningerne stammer fra den elektroniske brændstofmåler.

Da først cockpitmodulet er sikkert anbragt i fuselagen skal der udskæres til vingernes bærende bjælker

i siden af fuselagen. Christen er på nedenstående billede ved at lave finish på den venstre udskæring i fuselagen. Derefter prøve anbringes vingerne på skroget. Det er nødvendigt at vende skroget for at få plads til vingerne, og et par hylder må nedtages, men derefter er der plads til det hele.

Nedenstående billeder viser hvordan. John viser sig i sin bedste flyverstil.

 

Christen er igang med at lave afslutning på den udskæring hvor vingerne skal indføres
 

Vingerne prøvemonteres
 

 John prøvesidder cockpittet - Han tænker nok på "Den røde Baron"

Alt gik ok. Vingerne passede perfekt tiludskæring og huller m.m. Derefter blev vingerne nedtaget. Der forestår nu et arbejde med at befæstige den nye midterkonsol, at montere tankvælger og bremsecylinder, samt endelig indlimning af den nye midterkonsol.

Vi er nu i juni 2000.

I oktober måned 2001 er fuselageoverdel og underdel limet sammen. Denne sammenlimning skal forstærkes med glasfiber. Dette er så store stykker at udskæringen må foregå på gulvet. Det fremgår af nedenstående billede.

 

Jens Ole ses på gulvet igang med at klippe glasfiber til forstærkning af de steder, hvor fuselage overdel og underdel er sammenlimet.
 

Efter montering af dørrammer og tilpasning af instrumentpanel, drømmer Per - i en ledig stund - sig til at Europa'en er klar til at gå i luften.