Bearbejdning af døre

Bearbejdning af dørene indebærer en række aktiviteter hvoraf de vigtigste er:

Det første der foregår er udskæring af et hul i dørrammen, hvori monteringen af låsemekanismen skal foregå.

På billedet nedenfor er vist udskæringen i dørrammen, hvor i låsemekanismen nu er monteret.

 

 På billedet er vist låsemekanismen med håndtaget i udløst tilstand (ikke låst). Når arbejdet er færdigt skal udskæringen forsegles.
 

 Stængerne foroven og forneden er forbundet til låsepaler forrest og bagerst i døren. Når monteringen er afsluttet erstattes skruerne af "pins"
 

 Billedet viser en af låsepalerne i tilbagetrukket tilstand. Der er indlimet et styr til låsepalen.

Arbejdet med dørene fortsætter i september og oktober måned 2001. Gruppen er nu igang med at montere dørene til fuselage overdelen, og med udgangen af oktober måned 2001 er begge døre monteret på fuselagen. Der udestår, at lave huller i fuselagen til dørlåsemekanismen og at montere fjedre/gasdæmpere. På billederne herunder ses hvorledes arbejdet pågår.

 

Per Jakobsen er på dette billede igang med at tilpasse døren til fuselagen som forberedelse til montering af den højre dør.
 

 "Nye John" er nu igang med at fastgøre dørrammen til fuselagen. Tiden er medio oktober 2001.

John har fået arbejde i Irland og rejser snart dertil.
 

John og David diskuterer detaljer omkring tilpasning af dørene.

I midten af november er vi i færd med at montere gasstøddæmpere til begge døre. De efterfølgende billeder viser hvordan arbejdet skrider frem.

 

På dette billede ses, at gasstød- dæmperne til dørene nu er monteret.
 

Begge døre er nu monteret. Billedet er taget fra bagkroppen og fremefter.

Nu skal dørene sluttilpasses. Låsemekanismen skal færdigmonteres og tilpasses. Når det er sket, sker der ikke mere med dørene. før vi skal have påmonteret ruder i dørene.