Forberedelserne til den aller første start af vores Rotax 912 motor den 8. marts 2015.

Der har længe været lagt op til det.

Vores motor har været på værksted i england - været skilt totalt ad - monteret med nye dele - nye pakninger, nye slanger, ny bensinpumpe, ny starter etc.

Motoren er kommet hjem igen, og snart skal det vise sig, hvordan den ter sig første gang den skal startes.

På billedet ses dele af vor mortor totalt adskilt.
Herefter udskiftes mange dele for at føre den up-to-date.
Motoren har på dette tidspunkt aldrig været startet af os, men har været til service 2 gange.
Her ses Hans Jørgen - vor motor ekspert - igang med nogle af de sidste forberedelser inden den store dag 3 dage senere, hvor vi skal have startet maskinen.
Før opstart skal vi have målt forskellige ting.
Her er det brændstoftrykket der måles.
Her ses brændstof filteret under testen af brændstoftrykket.
Her ses resultatet af måling af brændstoftrykket.
Målingen viser mængden af brændstof /pr. tidsenhed.
Her gøres de sidste forberedelser til opstart af motoren.
Samme som ovenfor.

 

Første motorstart

"Den 15. marts er det atten år siden at jeg stod med en lille gruppe unge og midaldrende mænd på en gård uden for Hadsten og kiggede på en lille skumklods og noget glasfibervæv. Vi var i alt ti personer tilstede. Materialerne havde vi netop pakket ud af en meget stor trækasse med noget ubestemmeligt indhold, som kunne ligne en fejladresseret forsendelse til trælastafdelingen i et byggemarked.

 

Igennem alle årene siden mødtes vi stort set en aften ugentligt og blev undervejs reduceret til syv personer for igen at stige til de ni personer i gruppen, som vi er nu. Og vi er samtidigt blevet midaldrende og ældre...

  

Hvad har vi så bedrevet i alle årene? Vel nok mest drukket kaffe! Men alligevel er der nu kommet et lille biprodukt ud af det, som begynder at ligne et fly.

 

I dag nåede vi så en vigtig milepæl i projektet, idet vi kunne starte den femten år gamle, nye motor for første gang! Med hjælp fra Poul Kortbek fra Svævethy startede motoren i allerførste hug."

8. marts 2015. 

Bjarne Jensen.

 

Klik her for at se første motorstart.