Flybyggegruppen Østjyllands hjemmeside.

om byggeri af et
Europa luftfartøj

 

- OY-RAF byggeriet er afsluttet.

- Alle dokumenter er godkendte

Testflyvningstilladelsen er modtaget: Se her

- Hjemmesiden er opdateret - Fejl er rettet og afsnittet slutdokumenter er indsat. Under punktet slutdokumenter vises eksempler paa de dokumenter der er godkendte af myndighederne.

 

Herunder ses Hardy Vad overraekke flyvetilladelsen til Bjarne Jensen og John Kirkegaard, den 17. oktober 2019: