Flybyggegruppen Østjyllands hjemmeside.

om byggeri af et
Europa luftfartøj

 

- OY-RAF byggeriet er afsluttet.

- Alle dokumenter er godkendte

- Testflyvningstilladelse er afsendt fra myndighederne - vi afventer blot overdragelse til Flybyggegruppen.

- Hjemmesiden er opdateret - Fejl er rettet og afsnittet slutdokumenter er indsat. Under punktet slutdokumenter vises eksempler paa de dokumenter der er godkendte af myndighederne.