Flybyggegruppen Østjylland

På en generalforsamling i Aarhus Flyveklub i november 1994, blev der truffet beslutning om, at et udvalg skulle arbejde med muligheden af at iværksætte et "fly-selvbyggerprojekt". Udvalget kom til at bestå af Erik Østerby, Karsten Brendstrup Hansen og Jens Ole Willumsen. Projektet fik kodeordet "flybyg".

Baggrunden for at arbejde med et sådant projekt var, ønsket om at realisere aktiviteter, der kunne medvirke til at opretholde grundlaget for et godt "flyver fællesskab", med de fælles aktiviteter, det fælles sociale samvær og de fælles oplevelser, der ville være resultatet af et sådant projekt. Herudover var det naturligvis også ønsket om at kunne flyve et moderne fly, med høje præstationer - billigt.

Af Aarhus Flyveklubs love fremgår det bl.a. at Aarhus Flyveklub har til formål:

Aarhus Flyveklubs love understøttede således på god vis et projekt af ovennævnte karakter.

Udvalget arbejdede i en periode med opstilling af forudsætningerne for at gennemføre et sådant projekt, og følgende betingelser blev opstillet:

Herefter gik udvalget i gang med gennem orienteringsmøder, opslag og kampagner at skabe interesse om projektet, og ultimo 1995 havde der meldt sig et tilstrækkeligt antal personer med rødder i Randers og Aarhus Flyveklub til at projektet kunne foreslås realiseret. Først skulle der dog afholdes en ekstraordinær generalforsamling i Aarhus Flyveklub, hvor klubbens engagement skulle godkendes. Dette skete næsten enstemmigt den 9. januar 1996.

De personer der havde meldt sig og tilkendegivet at de ville deltage begyndte nu at holde månedlige projektmøder. På disse møder igangsattes forskellige samtidige aktiviteter i mindre grupper. Gruppen bestemte sig for at kalde sig "Flybyggegruppen Østjylland" på dansk og på engelsk "Aircraft builders group - Eastjutland". Samtidig fik gruppen lavet et fælles logo.

 

 Flybyggegruppen Østjylland fotograferet ved indvidelsen af og igangsættelsen af flybyggeriet, i marts 1997