Trykprøvning af tank

Omkring sommeren 2002 blev det besluttet, at tanken skulle trykprøves.

Dette foregår ved at fylde tanken op med vand. Derefter tætnes den, og der tilføres derefter gradvist overtryk at tilsætte trykluft.

Vi havde på forhånd med hjælp fra John fået designet og kalibreret elektronisk udstyr til nøjagtigt at kunne overvåge og kontrollere trykket i tanken.

Under trykprøven viste der sig hurtigt et tilsyneladende problem. Tanken udvidede sig under tryk så meget, at den påvirkede styregrejerne, der herefter ikke kunne bevæges frit. Dette på trods af at der var designet afstandsstykker der skulle sikre styregrejernes frigang. Nedenstående billeder viser hvorledes.

På billedet ses den elektroniske trykmåleopstilling

 

Det kan svagt anes hvorledes det nærmeste afstandsstykke er vredet i forhold til det bagerste

 

Hvor den røde pil peger - går tankens yderside imod styregrejet

Efterfølgende vil afstandsstykkerne blive forstærket, og vi vil sidenhen gennemføre endnu en trykprøve.

 

Trykprøvning af brændstofslanger

I juli måned 2014 blev det tid til at trykprøve brændstofslangerne. Dertil havde vi lånt noget specialudstyr.
Det betød også, at flyet for første gang kom ud på sin første "køretur" til forpladsen, idet alt arbejde med bensin skal foregå på dette sted.
Det skal bemærkes, at trykprøvningen afslørede en utæthed ved en fitting. Dette blev herefter udbedret.
Trykprøvningen afslørede også mange metalstumper, der blev opfanget af det påmonterede brændstof filter. Det kan også ses på billederne.
Efter trykprøvningen blev alle rorflader testmonteret på kroppen.
 
 
 

 Her ses flyet der er kørt uden for en hangar forinden den første tur til forpladsen.
 

 På vej til forpladsen
 

 Der påfyldes bensin
 

 Uups..

En utæthed opdages.

Men den udbedres også!

Utætheden var ved en fitting.
 

 Efter tætning testes igen, både elektrisk brændstofpumpe samt tæthed og filter.
 

 Her ses brændstof filteret.
 

 Her ses i nærbillede hvad der blev opsamlet i brændstof filteret
 

 Efter afprøvningen testmonteres planerne.
 

 Planerne monteret 1
 

 Planerne monteret 2