Prøvebelastningen

Vi er nu nået til efteråret 1998, vingerne er færdigstøbte, og det er nu tid til at forberede prøvebelastningen af vingerne.

Prøvebelastningen af vingerne vil om det går godt være en milepæl for gruppen, der dermed vil afslutte ca. 1½ års arbejde med glasfiber. Alle bærende og styrende planer vil dermed være beklædte.

Forinden prøvebelastningen kan finde sted foreskriver fabrikanten af epoxyen (Ampreg20), at støbearbejdet skal efterhærde for at opnå maksimal styrke.

 

 Glasfiberen opnår sin største styrke ved opvarmning til 50 grader celcius i 16 timer.

Styrken af glasfiberen kan således forøges betragteligt ved efterhærdning. Ved opvarmning af glasfiberen til ca. 50 grader celcius i 16 timer, opnås 50% bedre styrke.

Gruppen har derfor lejet en opvarmet malerkabine hvor det er muligt at kontrollere temperaturen, og i weekenden den 5-6 september 1998 fragter gruppen planerne til efterhærdning.

 

Planerne transporteres til efterhærdning.
 

 Planerne anbragt i malerkabinen.
 

 Temperaturen i malerkabinen og inde i midten af glasfiberstykkerne overvages af en datalogger tilsluttet en pc.

Bjarne Jensen er i færd med at opstille udstyret.

Temperaturen i kabinen blev løbende overvåget af en datalogger tilsluttet en PC, og resultatet fremgår af nedenstående kurve.

 

 Kurven over temperaturen under efterhærdningen - temperaturen svinger mellem 40 og 50 graders celcius.

Efter at have gennemført efterhærdningen kommer den store dag vor prøvebelastningen skal finde sted. Det kommer til at foregå den 19. september 1998.

Selve prøvebelastningen foregår ved, at læsse sække fyldt med sand til en bestemt vægt op på vingerne i et bestemt mønster der er beregnet af en sagkyndig. Der er i alt 67 sække med et indholsd af sand der svarer til fra 17 - 27 kg. Sækkene anbringes efter et mønster der svarer til det beregnede "loadcase". Alle gruppens medlemmer er mødt op på denne store dag.

 

 Her er vist det loadskema som vore sække med sand lægges på efter.
 

 Sandsække lægges på vingerne. Udbøjningen, logges på vor computer. I baggrunden ses vor kontrollant Civilingeniør Niels Christian Jørgensen.

Da de sidste sække anbringes på vingerne er der stilhed i lokalet, men vingerne holdt, og gruppen bryder spontant ud i klapsalver. Dette er kulminationen på knap 2 års arbejde i gruppen. Glæden er stor i gruppen.

Det hele overvåges af månedsbladet "flyv", der har det med i en kommende artikel.

 

 Så er alle sækkene med sand lagt på vingerne.
 

 Den fulde belastning er på. Som det ses er nedbøjningen kraftig.
 

 Her ses 2 kurver over nedbøjningen af både den højre og den venstre vinge, efterhånden som sandsækkene lægges på. Det ses at kurverne falder sammen.